Politika privatnosti

1. Opće odredbe

ATech d.o.o., Bač pri Materiji 30, 6242 Materija, Slovenija, matični broj: 5433282000, porezni broj: SI 22395067 (u daljnjem tekstu: Trgovac) obvezuje se da će čuvati tajnost osobnih podataka i privatnost korisnika mrežne trgovine https://store.perles.com (u daljnjem tekstu: mrežna trgovina). Trgovac će prikupljene osobne podatke upotrebljavati isključivo za izvođenje usluga koje pruža. Trgovac poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika mrežne trgovine, stoga će učiniti sve što je potrebno da ih zaštiti od bilo kakvog kršenja i zlouporaba. Osobni podaci korisnika jedno su od područja kojima Trgovac posvećuje iznimnu brigu i pažnju jer je svjestan njihove osjetljive prirode.

2. Uporaba osobnih podataka

Za potrebe pružanja svojih usluga Trgovac prikuplja, vodi, obrađuje i pohranjuje sljedeće podatke korisnika:

  • ime i prezime;
  • adresu dostave;
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
  • porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
  • adresu e-pošte (korisničko ime);
  • lozinku u šifriranom obliku;
  • telefonski broj za kontakt;
  • državu boravka;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno unese u obrasce u mrežnoj trgovini;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno doda u svoj profil.

Trgovac ne odgovara za točnost, potpunost i ažurnost podataka koje unose korisnici.

3. Kolačići i IP adrese

Trgovac će svakom korisniku na početku svake uporabe mrežne trgovine dodijeliti kolačić za identifikaciju, praćenje košarice za kupnju i osiguravanje sljedivosti („cookie”), koji se u memoriju preglednika pohranjuju samo tijekom trajanja posjeta mrežne trgovine i brišu se nakon sat vremena neaktivnosti. Na osobno računalo korisnika Trgovac može pohraniti i neke trajne kolačiće, primjerice identifikacijski broj korisnika u šifriranom obliku za prepoznavanje prilikom sljedećeg posjeta mrežne trgovine ili ocjene proizvoda, pomoću kojega korisnik zna koje je proizvode već ocijenio, a posredno i kolačiće vanjske usluge Google Analytics koji služe za analizu posjeta mrežnom mjestu. Trgovac može te podatke u anonimiziranom sumarnom obliku upotrijebiti u svrhu statističke analize. Radi osiguravanja sigurnosti na internetu, Trgovac prikuplja i IP adrese s kojih korisnici pristupaju mrežnoj trgovini.

4. Izjava o čuvanju povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika

U skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, Trgovac je dužan štititi osobne podatke korisnika svoje mrežne trgovine. Trgovac neće ni pod kojim uvjetima bez izričitog dopuštenja korisnika prosljeđivati osobne, odnosno druge podatke korisnika trećoj osobi, odnosno neće omogućiti trećoj osobi uvid u osobne, odnosno druge podatke korisnika, osim ako to od njega ne budu zahtijevala državna tijela, ako je takva obveza određena zakonom ili u dobroj vjeri da je takvo postupanje potrebno za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanje zakonitih interesa Trgovca.

Svi osobni i drugi podaci koje korisnik dostavi prilikom prijave u mrežnu trgovinu, kao i prilikom naručivanja radi kupnje proizvoda, uključujući sadržaj narudžbi, bit će zaštićeni u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Trgovac neće upotrijebiti te podatke u svrhu koja bi na bilo koji način mogla štetiti korisniku ili nekoj drugoj uključenoj osobi. Trgovac neće upotrebljavati podatke korisnika za slanje promidžbenih e-poruka ili nekog drugog promidžbenog materijala, osim za slanje onih promidžbenih obavijesti na koje se korisnik pretplati, odnosno s kojima će biti suglasan. Trgovac može podatke u anonimiziranom sumarnom obliku upotrijebiti u svrhu statističke analize. Povjerljivost osobnih i drugih podataka korisnika neće se kršiti ni u kojem obliku.

Trgovac će službi za dostavu (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS i sl.) povjeriti samo podatke koji su potrebni za dostavu proizvoda kupljenih u mrežnoj trgovini (podaci o primatelju i adresa za isporuku). Trgovac će kontaktirati korisnika e-poštom, ako to bude potrebno za izvođenje kupnje u mrežnoj trgovini, a putem telefonskog broja za kontakt samo ako se u postupku registracije odnosno kupnje u mrežnoj trgovini pojave poteškoće.

5. Izvođenje pravila zaštite privatnosti

Sve osobe koje su redovno ili honorarno zaposlene kod Trgovca, a imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika, upoznate su s obvezom zaštite osobnih i drugih podataka i moraju poštivati ove odredbe o zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnika mrežne trgovine. Obveza zaštite osobnih i drugih podataka vremenski je neograničena čak i nakon prestanka odnosa s Trgovcem.

Registrirani korisnici u svakom trenutku mogu prestati upotrebljavati mrežnu trgovinu i opozvati svoju registraciju. To čine tako da pisanom izjavom obavijeste Trgovca o opozivu registracije. Prije slanja izjave o opozivu registracije korisnik je dužan podmiriti sve nepodmirene obveze prema Trgovcu iz naslova izvršenih kupnji u mrežnoj trgovini. Trgovac će štititi tajnost osobnih podataka i privatnost korisnika mrežne trgovine u okviru ove politike i u slučaju opoziva registracije.

6. Dodatna objašnjenja

Ako imate pitanja, poteškoće ili primjedbe u vezi s ovim pravilima zaštite privatnosti, možete nam ih poslati na:

Info.

Back to top
Košarica
Nema proizvoda u košarici!
Djelimični iznos
0.00
Nastavite kupovati
0